BÁO CÁO NICK FACEBOOK

Đây là nơi báo cáo các nick đi Like , Follow , Comment sai quy định. ví dụ: Bỏ like, hủy sub, share, tên nước ngoài, nick ảo, avatar trắng...

Nếu báo cáo các ID khi làm nhiệm vụ, hãy báo cáo ở trong lúc làm nhiệm vụ!

TRỪNG TRỊ DANH SÁCH ĐEN!!!

Nick/Page/Bài viết Tên Nick/Page Người vi phạm Hủy nào!